تهران - میرداماد - ضلع شمال شرقی بزرگراه مدرس - ساختمان شماره ۲۶۹ - شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین - ساختمان تین تاک
کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۶
۲۶۴۰۰۶۱۷-۰۲۱
info@aminmvno.com