برنامه‌های جدید برای افزایش درآمد دو باشگاه

مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال صبح دیروز با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشست
داشتند.
این جلسه با توجه به همکاری‌های اپراتورهای تلفن همراه با دو باشگاه اهمیت
خاصی داشت.
حمیدرضا گرشاسبی در این باره اظهار داشت: نشستی که در روز (یکشنبه) ۱۹ فروردین با آذری جهرمی داشتیم می‌تواند منشأ اتفاقات خوبی در چارچوب همکاری‌هایی که با اپراتورهای تلفن همراه داریم، بشود.
سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره این ملاقات تصریح کرد: در این جلسه مدیر اپراتور حامی مالی باشگاه نیز حضور داشت و در ارتباط با سامانه هواداری و تسهیل در ارسال پیامک‌های هواداران و عضویت آنها در سامانه هواداری بحث شد.
این نشست بسیار خوب و مثبت پیش رفت و جهرمی هم رهنمودهای خوبی جهت آسان کردن فعالیت‌ها داشتند که می‌تواند منجر به افزایش درآمد باشگاه‌های تحت پوشش چنین
سامانه‌هایی شود.