مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، گفت هزار دکل اضافی با راه‌اندازی سامانه مکان‌یابی دکل جمع آوری می‌شود

قنادان درباره آخرین وضعیت دکل‌های غیرمجاز سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر با استفاده از برنامه جامع مکان‌یابی دکل درسال ۹۷، هزار دکل اضافی جمع‌آوری شده و همینطور هزینه‌های نصب دکل نیز برای کشور پایین آمده است. ما به اپراتورها می‌گوییم که درآینده در چه نقاطی باید دکل بگذارند.
به گفته قنادان برخلاف باور عامه میزان تشعشاتی که از دکل‌های سطح شهر تهران ساطع می‌شود، مضر نیست و دکل‌ها در نقاط مختلف وضعیت خوبی دارند. اندازه‌گیری تشعشات دکل‌ها دوره‌ای انجام می‌شود و مرکز مسئول اندازه‌گیری تفاوتی میان دکل غیرمجاز و مجاز قائل نمی‌شود.
او همچنین از اعلام اخطار به مناطق برای رسیدگی به ساماندهی ۸۰۰دکل غیرمجاز که به گفته خودش رکورد محسوب می‌شود، خبر داد.