اولین آیین استقرار استارت آپ‌ها در شتابنده مجتمع کارآفرینی و نوآوری(کارنو) در شیراز برگزار شد.
مدیر کل ارتباطات و اطلاعات فارس در این مراسم گفت:استارت آپ‌ها در فرایند رشد فراز و نشیب قرار دارند و از هر ۱۰۰ استارت آپ اگر ۱۰ استارت آپ موفق باشد می‌تواند جای آن ۹۰ استارت آپ دیگر را پرکند.
مهرداد سهرابی با بیان اینکه شتاب گروه های استارت آپی می توانند بهره‌وری و اشتغال را ایجاد کنند، افزود: نواوری یکی از موضوعات کلیدی است که در اول مسیر آن قرار گرفته‌ایم و دانشگاه‌ها باید در جهت خلق ثروت از آن استفاده کنند.
وی از راه اندازی فاز یک کارخانه نوآوری خبرداد و ادامه داد: با راه اندازی کارخانه نوآوری در شرکت ( آی. تی.ام.سی) فارس زمینه ورود و سرمایه گذاری در آن فراهم خواهد.
سهرابی به خلا بزرگ در حمایت کسب و کار نوپا اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها در مراحل رشد ممکن است دچار مشکلاتی شوند و به همین دلیل به سمت رسمیت پیدا کردن نمی روند و مشکلاتی ایجاد می شود.
وی ادامه داد: از سال گذشته وزارت ارتباطات لایحه ای تحت آیین نامه حمایت از کسب و کار نو پا مصوب کرده است که براساس آن بسته حمایتی شامل بیمه مالیات و.. حمایت می شود.
مدیر کل ارتباطات و اطلاعات فارس با بیان اینکه شرکت‌های استارت آپ باید در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند ، گفت: بسته حمایتی دولت برای کسب و کارها و دریافت کدکارگاهی به گونه ای است که بتوانند کار خود را توسعه دهند.
او ادامه داد:جزئیات طرح آماده است و مکاتبات آن برای همه دانشگاه‌ها مراکز رشد و کسب و کارهای نوپا ارسال می شود.