چشم انداز MVNOها در آمريكاي لاتين
بازار هنوز در مرحله جنيني است، لكن پتانسيل زيادي براي رشد دارد.
آمريكاي لاتين در مجموع تحت سلطه شركتهاي مخابراتي موجود است كه علاقمند به ارائه گلچيني از خدمات خطوط ثابت و موبايلي هستند. نمونه بسيار جالب شامل شركت MAXCOM ISP و يك شركت كابلي بسيار بزرگ به نام Megacable در مكزيك و يا ISP UNE و ETB در كلمبيا و شركت Telsurو GTD در شيلي است.

۲۰۱۲. The Future of MVNOs, Strategies to Succeed with MVNOs in Latin America, Informa