متن: بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تلکام آرزو دارند که وارد بازار اپراتور مجازی موبایل شوند. از شرایط ورود به این بازار، قرارداد عمده فروشی با یک یا چند اپراتور موبایل است. این قرارداد امکان استفاده از شبکه اپراتور و ارائه خدمات به مشتریان موبایل را برای اپراتور مجازی موبایل فراهم می کند.
۲ گزینه پیش روی شرکتهایی که می خواهند MVNO راه اندازی کنند، وجود دارد:

  1. شکارچی فرصتها. اپراتورهای موبایلی که می خواهند با هدف ایجاد سریع فرصتها پیشنهادات موبایلی جدیدی ارائه دهند. بعنوان یک اپراتور موبایل باید بدانند چه می خواهند انجام دهند و چگونه می خواهند آن کار را به سرانجام برسانند و بتوانند به سرعت و آسانی و ارزان آین کار را انجام دهند.
  2. کارآفرینان. آنها که می خواهند با همکاری با شرکاء جدی و کاربلد خود وارد بازار شوند. باید درک شفافی از بازار پیش روی خود و جایگاه خود در بازار داشته باشند. آنها متمایز عمل کرده و روی یک کسب و کار سالم متمرکزند.

بدون نام بردن از اپراتور خاصی بسیاری از فعالان MVNO در دسته اول جای می گیرند.
بیشتر اپراتورهای موبایل خسته اند از شرکتهایی که بدون درک درستی از بازار موبایل می خواهند وارد این بازار شوند و بدون هیچ آمادگی قبلی، در آرزوی ایجاد یک کسب و کار موبایلی هستند.
رسیدن به توافق با اپراتور موبایل، فرایندی طولانی و با جزییات است که ممکن است ۳ تا ۶ ماه زمان برده و فازهای متفاوتی دارد. یک تازه وارد می تواند این فازها را به سرعت طی کند، به شرطی که قبل از شروع مذاکره آمادگی قبلی داشته باشد. تجربه نشان می دهد که فقط یکی از ۲۰ تلاش برای رسیدن به اخذ قرارداد عمده فروشی با اپراتور موبایل به نتیجه می رسد. بعلاوه، فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از قراردادهای اپراتورهای مجازی موبایل منجر به ایجاد یک کسب و کار موبایلی ماندگار می شود.
لیست اراپه دهندگان خدمات موبایلی شکست خورده خیلی بیشتر از نمونه های موفق آن است. این امر نشاندهنده اینست که عقد قرارداد عمده فروشی دلیلی بر گارانتی موفقیت نیست، فقط گامی فراتر از مرحله ای است که بسیاری هنوز در آن مانده اند.