متن: براساس نظر گروه مشاورین Pyramid، اپراتورهای مجازی موبایل موفق موفق ویژگی های مشترکی دارند:

  • آنها از پلتفرم اعتباری استفاده می کنند. در پلتفرم اعتباری می توان با رویکرد محافظه کارانه تری قیمت ها را مشخص نمود و سرمایه گذاری را به موفقیت نزدیکتر کرد.
  • آنها بخش مشخص و واضحی را به عنوان بازار هدف انتخاب می کنند.
  • آنها عموما روی بهترین ها متمرکز می شوند. بطور ایده آل، اپراتورهای مجازی موبایل فقط روی بخشهایی متمرکز می شوند که مزیت رقابتی دارند و ترجیحا بقیه فعالیت ها را به MNO یا MVNE واگذار می کنند. MVNE در حوزه همه فعالیت های مرتبطِ پشتیبان و پلتفرم IT به اپراتور مجازی موبایل کمک می کند. بنابراین اپراتور مجازی موبایل می تواند روی کسب و کار اصلی خود متمرکز شود، فعالیت هایی از قبیل: تعرفه گذاری، تعریف خدمات جدید، جذب و حفظ مشتری و ….
  • اپراتور مجازی موبایل موفق از ابتدا متمایز عمل می کند، هم در سطح عملیات (مانند ایجاد شبکه توزیع، مدیریت ارتباط با مشتریان و …) یا در سطح تقاضا (مانند نرخ پایه مشترکینِ بالفعل). اگرچه فقدان هریک سبب شکست سرمایه گذاری نخواهد شد، اما قطعا ریسک سرمایه گذاری بالا می برد.
  • اپراتورهای مجازی موبایل موفق، مدل های واقع گرایانه ای دارند. کسب و کار MVNO یک مدلی از فروش مجدد است و مدل های نامفهوم نمی تواند در بلندمدت کار کند. سرمایه گذاری به مدل درآمدی شفافی نیاز دارد، زیرا بخش هزینه ها باید مشخص بوده و قابل چشم پوشی نیست.
  • اپراتور مجازی موبایل باید بشدت متمایز باشد، به نحوی که به سادگی با اپراتور دیگری جایگزین نشود.

گروه محققین Analysys Mason سه ویژگی دیگرِ اپراتورهای مجازی موبایل موفق را نیز اضافه کرده اند:

  • اهداف، ماموریت، برنامه ریزی و تعهدات کسب و کار باید از جانب مدیریت تعریف و مشخص شود. طرح تجاری نیز باید بخوبی و شفاف تدوین شود.
  • موفقیت اپراتور مجازی موبایل بشدت به استراتژی جذب مشترکین بستگی دارد. این امر تحت تاثیر بازار هدفِ منتخب و چگونگی فعالیت در آن بازار می باشد.
  • نکته آخر، انتخاب صحیح اپراتور میزبان و نحوه مشارکت با آن می باشد.