ورود به بازار به عنوان یک اپراتور شبکه مجازی موبایل (MVNO) یک حرکت جسورانه است، حال توسط یک کارآفرین یا یک شرکت بزرگ انجام شود. هدف این مقاله کوتاه اینست، مراحل و فرآیندهای کلیدی مهم برای ایجاد یک MVNO مورد توجه قرار گیرد. پنج دستورالعمل کلیدی که می تواند موفقیت و شکست کسب و کار اپراتور مجازی موبایل را تعریف کند، عبارتست از :

  • قلب کسب و کار: مشتری. اولین قدم در راه اندازی کسب و کار، موقعیت یابی صحیح در بازار و انخاب درست مشتریان است. برای یک اپراتور مجازی موبایل موفق مثلا در بازار انگلیس، انتخاب بخش خاصی با ویژگی های جمعیت شناختی مشخص اهمیت دارد؛ این امر برای اپراتورهای مجازی موبایل حیاتی تر از اپراتورهای موبایل است. سوالاتی که باید در این زمینه از خود پرسید عبارتست از:
    1. آیا مشتریان برند، شما را به عنوان یکی از فعالان بازار قبول دارند؟
    2. کانال های توزیع موثر کسب و کار شما چیست؟
بطور کلی همه تجربیات مشتریان از طریق کل چرخه عمر جذب مشتری از آگاهی تا خرید، باید مدنظر قرار گیرد.
  • ایجاد مشارکت براساس نقاط قوتِ مکمل. درواقع انتخاب درست شرکاء از اپراتور موبایل تا Enabler باید مدنظر قرار گیرد. این امر مستلزم مذاکره صحیح با شرکاء تجاری مورد نظر می باشد. درواقع برای ترغیب نهادها به مشارکت باید راجع به مفروضات کسب و کار، بازار هدف و پیش بینی رشد صحبت شود. در واقع علاوه بر اینکه به نقاط قوت طرف مقابل پی می بریم باید بتوان نقاط قوت خود را نیز ارائه نمود.
  • انتخاب راه حل فناورانه با نگاهی به آینده. این امر بستگی به پیشنهاد شریک تکنولوژیک اپراتور مجازی موبایل دارد. درواقع طرف آورنده تکنولوژی باید منعطف ترین راه حل را با توجه به نوع خدمات مدنظر MVNO، ارائه دهد.
  • سرمایه گذاری درست در برنامه ریزی پروژه. بعد از انتخاب اپراتور موبایل، مهم ترین گام تعریف کلی کسب و کار است؛ برای این منظور باید مدیریت پروژه و فرایند تحلیل کسب و کار به خوبی تشریح شود. مدیریت برای راه اندازی کسب و کار MVNO حیاتی بوده و نیازمند تیم متبحری برای عملیاتی کردن آن است.
  • راه اندازی آغاز است، نه پایان پروژه. در نهایت روز توزیع سیم کارت یا گوشی موبایل ابتدای راه خدمت رسانی به بازار هدف است. مشتریان جدید به معی چالش های جدید است؛ به عنوان مثال در این شرایط باید به ریزش مشترکین توجه نمود. درواقع باید برای چنین خروجی های محتملی حتی قبل از راه اندازی، برنامه ریزی نمود. باید نوآوری و رشد بطور مستمر مدنظر قرار گیرد.
بطور کلی برای داشتن یک MVNO موفق، ۱. شناخت نیاز مشتری، ۲. مشارکت هوشمندانه، ۳. داشتن یک طرح تجاری دقیق، ۴. داشتن تیم قوی برای پیاده سازی آن و ۵. نوآوری مستمر برای رشد و توسعه کسب و کار بسیار اهمیت دارد.