چگونه مشارکت با اپراتورهای مجازی موبایل می تواند به موفقیت اپراتورها در بازار موبایل اشباع کمک کند؟

براساس گزارش سال ۲۰۱۲ گروه AnalysysMason، مشارکت با اپراتورهای مجازی موبایل به اپراتورها کمک می کند تا بتوانند، خدمات خود را با اولویت، نیازها و عادتهای مشتریان خود در حوزه موبایل و خارج از آن هماهنگ تر نمایند. بسیاری از بازارهای موبایل در آسیا نه تنها از نظر تعداد مشترکین، بلکه از نظر درآمدی اشباع […]


داستان های موفقیت اپراتورهای مجازی موبایل- Telmore

در گزارش حاضر، براساس نظر گروه مشاورین Strand به تاثیرTelmore به عنوان اپراتور مجازی موبایلی که انقلاب عظیمی در بازار موبایل دانمارک برپا کرده، اشاره شده است؛ انقلابی که تدریجا به کل دنیا تعمیم یافت. Telmore امروزه به عنوان یک مفهوم و مدل قابلیت پیاده سازی دارد: مفهومی که نه تنها بر ارزانی بلکه بر […]


چگونه یک MVNE – MVNO بشویم

بهترين متخصصا IT ما در تلاش هستند تا براي مشتريان ما محصولات و خدماتي ارائه دهند كه سازگار با آخرين دست آوردهاي تكنولوژ‍يكي و موقعيتهاي بازار در حال ظهور در جهان بيسيم باشد.