رصد MVNO ,گزارش سالانه بازار انگلیس

من زمانيكه در سال ۲۰۰۳ اولين مدير اجرايي شركت Tesco Mobile شدم و سرگرم چالش ايجاد بزرگترين اپراتور خرده فروشي شبكه مجازي موبايل (MVNO) در بازار انگلستن شدم، نميدانستم كه در سالهاي پيش رو، اين بازار تا اين مقدار شغل و بيزنس جديد ايجاد ميكند. هم اكنون بيش از ۲۴۰ اپراتور مجازی تلفن همراه (خرده […]


فرصتهاي روش بيزنس MVNO براي اپراتورهاي تلفن خط ثابت ,پایان نامه کارشناسی ارشد

تلكام يك صنعت مجموعه اي هست كه مداوماً روشهاي بيزنس خود را به تكامل ميرساند. پژوهش پيش رو به قصد بررسي فرصتهاي موجود براي شركت BT كه يك ارائه دهنده خط تلفن ثابت است صورت گرفته تا خدماتش را از طريق ارائه ارتباطات صوتي موبايل به مشتريانش بدهد. از آنجا كه BT شبكه موبايل متعلق […]


موبايل مجازي: چه چيزي باعث توفيق روزافزون MVNOها شده است

زماني شبكه هاي مجازي موبايل عرصه تاخت و تاز مهاجمان جديد موبايل بودند، ولي هم اينك بازيگران جديدي را به خود جذب كرده اند. فارغ از اينكه اين بازيگران چه كساني هستند،‌ولي توفيق در اين بخش در گرو پرداختن به سؤالات اساسي و اقدامات قاطع بوده است. ۲۰۱۴. Virtually Mobile, What Drives MVNO Success, McKinsey


پنج نكته اساسي براي راه اندازي يك MVNO

ورود در بازار به عنوان يك MVNO يك حركت جسورنه است حال چه از سوي يك كارآفرين و يا يك شركت بزرگ باشد. اين ۵۵ نكته عبارتند از: مشتري را در قلب پيشنهاد خود قرار دهيد. مشاركت را بر اساس قدرت تكميلي طرف مورد نظر تشكيل دهيد. يك راه حل تكنولوژيك با نگاه به آينده انتخاب كنيد. […]


روند تكاملي مدل MVNO ها و روش توفيق آنها

اپراتورهاي شبكه موبايل (MNO) بدنبال جريانهاي  جديد كسب درآمد با مشاركت با بازيگران عرصه MVNO ها ميباشند . چرا كه اين شركتهاي اخير هزينه هاي كمتري را مصرف ميكنند و بخشهاي جديدي از بازار را گشوده اند و بهره برداري از شبكه را افزايش داده اند. ۲۰۱۵. Evolution of the MVNO business model and mastering success, Salience Insight


رشد جهاني MVNO

۹۹۲ MVNO جديد مالكيت ۲۶۰ MVNO به دست MNO هاست. در ۷۲ كشور MVNO فعال است. MVNOها ۱۱ % بازار موبايل اتحاديه اروپا را به خود اختصاص داده اند. ۱۲۸% نرخ  ميانگين ضريب نفوذ در اين كشورها (۹۷% ميانگين جهاني) از آن MVNO هاست. ۲۰۱۵. MVNO Corporate Presentation, Lycamobile


جايگاه جهاني MVNO : محيطي در حال تغيير

تعداد MVNOهاي در حال كار در جهان تا اواخر سال گذشته (۲۰۱۴) به هزار رسيد. دليل آنهم سياست تنظيمي طراحي شده براي افزايش رقابت و رشد فزاينده علاقه به بازار MVNO در رقابت با بازيگران اكوسيستمي نظير ISPها و توليدكنندگان تجهيزات بود. اين يافته ها حاصل كار شركت GSMA Intelligence بوده است. ۲۰۱۵. The global […]