جمع‌آوری هزار دکل اضافی با راه‌اندازی سامانه مکان‌یابی دکل

 مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، گفت هزار دکل اضافی با راه‌اندازی سامانه مکان‌یابی دکل جمع آوری می‌شود قنادان درباره آخرین وضعیت دکل‌های غیرمجاز سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر با استفاده از برنامه جامع مکان‌یابی دکل درسال ۹۷، هزار دکل اضافی جمع‌آوری شده و همینطور هزینه‌های نصب دکل نیز برای کشور پایین آمده است. […]