سعید مقدم آریایی در برنامه «روزنه»: امروز همگرایی شبکه ها و رسانه های اجتماعی موجب تلفیق آن ها شده است

سعید مقدم آریایی به مناسبت روز جهانی کودک در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو گفت: زمانی قبل از حضور شبکه های مجازی، کودک از رسانه های مکتوب استفاده می کرد و بعد به سمت رادیو و تلویزیون گرایش پیدا کرد. او با اشاره به بروز و ظهور تلویزیون و رادیو و موضوع سواد رسانه […]